Statybos darbų technologinių kortelių rengimas

Statybos darbų technologinių projektų rengimui siūlome šias paslaugas:

  • Rengiame statybos darbų technologinius projektus vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“;
  • Galime parengti vien tik atskiras SDTP dalis tokias kaip – technologinės kortelės, aiškinamasis raštas, kranų, laikinųjų patalpų, laikinų komunikacijų ir kt. skaičiavimus ir tt.;
  • Konsultuojame statybos darbų technologinių projektų rengimo klausimais;

Primename jog Statybos darbų technologijos projektas PRIVALOMAS statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu, po žeme ir pan.

1862

Parengtos
kortelės

1467

Patenkinti
klientai

96%

Pridavimas iš pirmo karto

Šiuo metu galime greitai atlikti šias Technologines korteles

Eil. Nr. Technologinės kortelės pavadinimas
1. Polinių pamatų įrengimo technologinė kortelė
2. Rostverko įrengimo technologinė kortelė
3. Mūro darbų technologinė kortelė
4. Fasado šiltinimo darbų technologinė kortelė
5. Stogo šiltinimo darbų technologinė kortelė
6. Langų montavimo technologinė kortelė
7. Beasbesčio šiferio stogo dangos montavimo technologinė kortelė
8. Plieninės stogo dangos montavimo technologinė kortelė
9. Gelžbetoninių kolonų montavimo technologinė kortelė
10. Gelžbetoninės perdangos įrengimo technologinė kortelė
11. Daugiasluoksnių sieninių panelių montavimo technologinė kortelė
12. Surenkamųjų g/b perdangos plokščių montavimo technologinė kortelė
13. Cheminių ankerių įrengimo technologinė kortelė
14. Griovimo darbų technologinė kortelė
15. Durų įrengimo technologinė kortelė