Top
Atgal
2013 02 03

Penkios taisyklės: kaip parengti tobulą sąmatą

1.      Atidumas.

Norint parengti kuo tikslesnę sąmatą, pirmiausiai būtina suprasti darbų atlikimo technologiją, bei išmanyti terminus aprašytus projekto žiniaraščiuose. Taip pat labai svarbus sąmatininko atidumas rengiant sąmatinę dokumentaciją, nes labai lengva praleisti vieną ar kitą žiniaraščio elementą ir neįvertinti jo sąmatoje. Klaidos gali pasitaikyti ne tik dėl darbuotojo neatidumo, bet ir dėl nekokybiškai parengto projekto arba jo dalių. Dažniausiai sąmatininkų klaidos pasitaiko dėl patirties stokos, tačiau klaidų skaičių nepatyrusiems sąmatininkams būtų galima sumažinti priskiriant jį prie patyrusio darbuotojo arba siunčiant į specializuotus sąmatininkų praktinius kursus.

2.      Informacija.

Turėti kuo naujesnę informaciją apie rinką, t.y. medžiagų įsigijimo ir mechanizmų nuomos kainos, subrangovai, darbo užmokesčio skaičiuojamuoju laikotarpiu, netiesioginės išlaidos, valdymo išlaido ir kt. Tačiau lengviau pasakyti nei padaryti, nes tokios informacijos surinkimas reikalauja daug laiko ir pastangų. Tačiau norint pagreitinti duomenų surinkimą sąmatininkas turėtų pasitelkti darbų vadovo, buhalterių, projekto vadovo ar tiekėjo patirtį ir tokiu būdu padidinti savo kompetenciją. Kraštutiniais atvejais galima samdyti net išorinius specialistus, tačiau jų pranašumas atsiskleidžia tik esant labai unikaliems statybos projektams. Svarbiausiai būtina atsiminti jog ši informacija nėra vienkartinė, o nuolat kintanti, todėl būtina periodiškai duomenis atnaujinti.

3.      Konkurentai.

Įsivertinti jūsų silpnąsias ir stipriąsias puses, ir nustatyti veiklos kryptis. Šioje vietoje pagrindinis vaidmuo turėtų tekti įmonės vadovams. Šie žmonės dažniausiai turi patirties ne tik toje srityje kurioje dirba, bet ir yra susipažinę su konkurentų vykdoma veikla rinkoje, jų įkainiais bei darbo metodais. Turint šią informaciją bei peržvelgus įmonės darbų savikainos duomenis, vadovai gali nuspręsti apie galimą įmonės pelningumą rengiamam projektui.

4.      Pelnas.

Nustatyti tinkamą pridėtinių išlaidų ir pelno maržą. Norint kuo optimaliau įsivertinti pridėtines išlaidas ir pelną, 3 punktas turėtų būti atliktas gana kruopščiai, galimos rizikos  įvertinimui. Sprendžiant kokią pelno dalį pasirinkti, reikėtų pelną vertinti kaip atlygį už prisiimtą riziką, tačiau rizika turi būti gerai pamatuota. Nereikėtų daryti dažnos klaidos ir dalyvaujant konkurse susimažinti pridėtinių išlaidų ir pelno dydį kaip įmanoma labiau, nes šie duomenys atspindi įmonės gyvybingumą bei ateities siekius.

5.      Patirtis.

Priimti labiau patyrusių darbuotojų kritiką. Kai rengiama sąmatinė dokumentacija statybos konkursui, svarbu įvertinti ne tik darbus ar medžiagas, kurie pavaizduoti brėžiniuose, tačiau reikia įsivertinti ir tai ko brėžiniuose nesimato. Dėl to būtina konsultuotis su projekto vadovu, inžinieriumi ar net su paprastu darbininku. Geresnis projekto įgyvendinimo supratimas pagerins ne tik asmenines žinias, bet gal būt leis sumažinti projekto įgyvendinimo konkursinę kainą ir tokiu būdu laimėti statybos konkursą su siekiama pelno norma.