Top

Darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo paslaugos

Statinio statybos techninė priežiūra, vykdoma vadovaujantis statybos reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Pagrindinės vykdomos funkcijos:

 • tikrinama, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą;
 • tikrinama, kad statyboje naudojamų statybinių medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių, bei įrangos kokybė atitiktu statybos projekto keliamus reikalavimus;
 • tikrinama, kad atliekami statybos ir montavimo darbai būtų atliekami kokybiškai;
 • tikrinami ir priimami paslėpti statybos bei montavimo darbai, dalyvaujama išbandant ir priimant inžinerinius tinklus, instaliacijas, įrenginius, konstrukcijas;
 • statybos žurnalo pildymas ir statinio atidavimo naudoti dokumentacijos rengimas.

Statinio techninė priežiūra, vykdoma vadovaujantis statybos reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“. Pagrindinės vykdomos funkcijos:

 • organizuojama techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinti statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę;
 • ne rečiau kaip kartą per mėnesį organizuojama nuolatinė statinio apžiūra, kurios metu patikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, gaisrinė sauga, bei patalpų sanitarinė būklė, visus pastebėtus defektus ir atliktus remonto darbus fiksuojant Techninės priežiūros žurnale;
 • nerečiau kaip kartą per metus organizuojama kasmetinė statinio apžiūra, kurios metu tikrinamos pagrindinės konstrukcijos ir inžinerinė įranga, nustatomas tyrinėjimų bei remonto poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė, rezultatus fiksuojant Techninės priežiūros žurnale ir kasmetinės apžiūros akte;
 • neeilinių apžiūrų organizavimas po stichinių nelaimių, įvykus statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūčiai ar kitiems reiškiniams, keliantiems pavojingas konstrukcijų deformacijas.

Statinio techninė priežiūra, vykdoma vadovaujantis statybos reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“. Pagrindinės vykdomos funkcijos:

 • statinio statybos darbų organizavimas;
 • Statybos darbų žurnalų pildymas;
 • statybinių medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių, bei įrangos parinkimas ir tiekimas pagal užsakovo poreikius ir statinio statybos projekto reikalavimus, užtikrinant aukščiausią kokybę ir protingą kainą;
 • kvalifikuotų statybos specialistų ir meistrų parinkimas.

Statinių statybos ir eksploatacijos dokumentacijos tvarkymas

Konsultacija visais statybos klausimais

Susisiekite:

+370 607 582 55

samatiniai@gmail.com