Kategorija: Sistela pamokos

2013 02 01

Sistela video pamoka – 9

DEVINTA PAMOKA – ANALOGIŠKOS SĄMATOS SUDARYMAS Pamokoje mokoma kaip sudaryti sąmatos dublikatą arba kaip kopijuoti vieną ar kita skyriu ar žiniaraštį.
2013 02 01

Sistela video pamoka – 8

AŠTUNTA PAMOKA – SĄMATOS EKSPORTAVIMAS Į EXCEL PROGRAMĄ Pamokoje mokoma kaip išsaugoti ataskaitinį sąmatos dokumentą EXCEL formatu.
2013 02 01

Sistela video pamoka – 7

SEPTINTA PAMOKA – DUOMENŲ ĮRAŠYMAS/ATSTATYMAS Pamokoje vaizduojami Sistelos duomenų failo įrašymo į laikmenas būdas, bei duomenų atstatymas iš laikmenų.
2013 02 01

Sistela video pamoka – 6

ŠEŠTA PAMOKA – SPAUSDINIMAS Pamokoje demonstruojami įvairūs sąmatos spauzdinimo variantai, skirtingos ataskaitų rengimo formos.
2013 02 01

Sistela video pamoka – 5

PENKTA PAMOKA – PAPILDOMOS IŠLAIDOS Šioje pamokoje vaizduojami sąmatos procentinės dalies koregavimo būdai.
2013 02 01

Sistela video pamoka – 4

KETVIRTA PAMOKA – ĮKAINIO TECHNOLOGINĖS EILĖS PAKEITIMAS Šioje pamokoje demonstruojama kaip galima sukeisti įkaius vietomis arba kaip galima nukopijuoti įkainį ar jų grupė į kitą sąmatos vietą ar skyrių. Tik reikia atkreipti dėmesį, jog kopijuoti galima tik tarp skyrių ar
2013 02 01

Sistela video pamoka – 3

TREČIA PASKAITA – ĮKAINIO KOREGAVIMAS, MEDŽIAGŲ/MECHANIZMŲ ĮVEDIMAS Šioje pamokoje rodomas įkainio koregavimo būdas, bei naujų medžiagų ar mechanizmų įvedimo – kodegavimo būdai. Pastaba. Ieškant medžiagų ar mechanizmų patartina vadovautis tais pačiais paieškos variantais, kurie aprašyti antroje pamokoje.
2013 02 01

Sistela video pamoka – 2

ANTRA PAMOKA – ĮKAINIO ĮVEDIMAS Antroje pamokoje vaizduojamtrys būdai įkainiui įvesti Sistelos kompiuterine programa. Pirmas būdas – kai žinomas įkainio kodas, antrasis – kai nežinomas kodas, bet žinomas ieškomo darbo įkainio pavadinimas, ir trečias būdas, kai neišeina surasti pagal paiešką,
2013 02 01

Sistela video pamoka – 1

PIRMA PAMOKA – SĄMATOS SUKŪRIMAS Ši video pamoka yra skirta norintiems išmokti dirbti su Sistela sąmatų sudarymo kompiuterine programa, tačiau daugiau skirta studentams, tačiau tiks ir verslo atstovams. Pirmoje pamokoje vaizduojama kaip galima susikurti naują sąmatą, kokius pavadinimus ir kuriuose langeliuose įvesti.